Sosyal Beceri Etkinlikleri 1

Yorum Yok

Okulda çocukların akademik beceriler kazanmaları kadar sosyal ve duygusal gelişimlerinide desteklemeliyiz. Çocukların kendilerini ifade etmeleri için desteklememiz gerekir.

Çocuklar bir sosyal beceriyi çeşitli nedenlerle öğrenmemiş olabilirler. Bunun nedeni; çocuğun bir beceriyi davranışa dönüştürememesinden, korkması veya kaygı duyarak yapamaması, çocuğun beceriyi öğrenmesi için fırsat verilmemesi olabilir.

Sınıf Çalışmalarında Dikkat Edilecek Noktalar:

1. Etkinliklerin gerçekleştirilmesi sırasında sınıfta dolaşmak ve yardıma gereksinim duyanlara yardım etmek öğrenci başarısını artırmaktadır. Bu nedenle etkinlikler sırasında sınıfta dolaşmanız ve öğrencilerin çalışmalarını izlemeniz işlerin yolunda gitmesini sağlayacak, yanlış anlaşılmalar ortadan kalkacaktır.

2. Öğrencilere sık sık zamanı hatırlatmanız önemlidir. Örneğin; 40 dakikalık süreniz vardı ve bu sürenin yarısı bitti. Şimdi 20 dakikanız kaldı biçiminde uyarıda da bulunabilirsiniz.

3. Öğrencilerinizin istediğiniz sürede istediğiniz yere varacak hızda çalışmadıklarını fark ederseniz. “etkili ve verimli çalışmanız için neler yapılması gerektiği konusunda konuşmanız ve plan yapmanız gerekir, diyebilirsiniz. Daha sonra bu konuyu gündeme getirerek tartışabilirsiniz. Gerekirse zamanında bitirenlerin bu işi nasıl yaptıkları sorulabilir ve sınıfa anlatmaları istenebilir. Etkin ve verimli çalışma konusunda bir plan yapılabilir.

4. Etkinliklerden hiçbir öğrenci çıkmamalı, çıkarılmamalıdır. Çünkü öğrenme oyun içerinde olmaktadır, oyundan biri çıkarsa o kişinin öğrenme şansı elinden alınmış olur. Oyunlarda öğrencilerin eğlenmesi esastır. Sırf bu bilgiler bellensin diye oyunlar sıkıcı hala getirilmemelidir.

5. Bilgilerin önceden ezberlenmesi sonra oynanması doğru olmaz ve amaca hizmet etmez. Amaç, oyunlar yardımıyla bilgilerin öğrenilmesidir.

6. Etkinliklerin ne kadar süre boyunca oynanması gerektiğine siz karar vermelisiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir