İLETİŞİMİN ÖGELERİ ATASÖZLERİNDE NASIL BULUNUR?

6 yorum

İLETİŞİMLE İLGİLİ ATASÖZLERİ
İletişimin beş temel ögesi vardır. Kaynak (Gönderici), Alıcı, İleti (Mesaj), Bağlam (Ortam) ve Dönüt (Geri bildirim) Daha açık bir anlatımla iki kişi arasındaki iletişim süreci şöyle tamamlanır. Ahmet’le Ayşe okul kütüphanesinde karşılaşır. Ahmet, Ayşe’ye merhaba der. Ahmet kaynaktır, Ayşe alıcı. Merhaba sözü mesaj yani iletidir. Ortam Kütüphanedir. İletişimin bu bölümünün tamamlanması içinse Ayşe’nin de Ahmet’e merhaba diye yanıt vermesi gereklidir. Kuşkusuz ki iletişim süreci bu kadar yalın değildir. Buradaki örnekte sözlü bir iletişim örneklenerek, iletişimin temel öğeleri hakkında temel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
iletişimin ögeleri atasözlerinde nasıl bulunur?  Ata sözlerimizde iletişim ögelerine sıkça rastlarız rastlarız. Zaten direk olarak iletişim hakkında da çok az sayıda atasözü bulunmaktadır. İletişim ögeleri ise  daha çok, dolaylı veya dolaysız olarak atasözlerimizde bulunmaktadır. Buna bir örnek verecek olursak; “Kara haber tez duyulur” atasözü kötü bir haberin ağızdan ağıza veya başka bi şekilde çabuk yayılacağı anlamına gelir. Bu sözde iletişim ögelerini de barındırır. Örneğin bu atasözündeki “kara haber” iletişimin ileti(mesaj ögesidir.

İletişim ögelerinin atasözlerinde bulunuş şekliyle ilgili ikinci örneğimiz ise “İki dinle, bir söyle” atasözüdür. Bu sözde de iletişim ögelerinden hem alıcı,hem mesaj hem de geri dönüt önemle vurgulanmıştır. Aceleyle, anlaşılmadan dinlenilen konuşmalarda yanlış yanıtlar vermek mümkündür. Daha da önemlisi hiç dinlemeden verilen yanıtlar iletişim ögelerinden mesajı yoksamak olacaktır.

Yine çok bilinen bir atasözü de iletişim kavramını değişik boyutlarıyla vurgulamaktadır. Bu söz de “İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.” sözüdür. Burada da hem sözlü-sözsüz iletişim vurgulanmakta hem de iletişim ögeleri belirtilmektedir.

Sonuç olarak iletişimin ögelerinin bulunduğu atasözlerimiz oldukça fazla sayıdadır. Zeten iletişim teması taşıyan sözlerde iletişimin ögelerinin de bulunması doğaldır.

6 . Yorumu var. Siz de Yazın: “İLETİŞİMİN ÖGELERİ ATASÖZLERİNDE NASIL BULUNUR?”

  1. Size çok teşekkür ediyorum çok yardımcı oldu ama yine de dil ve anlatımdan aldığım yıllık ödevi yapamayacağım galiba. ödevim meğerse düşündüğümden zormuş.Yine de çok yardımınız dokundu tekrar teşekkür ederim.

  2. İyi güzel de 5 tane atasözü 5 tane deyim lazım. Burdaki örnekleri sınıfta verdik. Başka yok mu acaba?

  3. kelimenin tam anlamıyla aradığım şeyleri burda buldum ama çok kısa yaa daha fazlası lazım banaa :/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir