Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Yorum Yok

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR KABA DEĞERLENDİRME FORMU
1. EŞLEME BECERİLERİ MODÜLÜ
Adı/Soyadı: Okulu/Sınıfı:
Doğum Tarihi: Değerlendirmeyi Yapan:
Değerlendirme Ölçütleri:
E:Evet: Birey beceriyi bağımsız olarak yapabilmekte.
K:Kısmen: Birey becerinin bir kısmını veya birkaç basamağını yapabilmekte.
H:Hayır: Birey beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirememektedir, beceriyle ilgili hiç bir kazanını yoktur.
KAZANIMLAR
1 Eş nesneyi, eş nesneyle eşler.
2 Eş nesneyi, eş nesne resmi ile eşler.
3 Aynı tipte ve farklı renkteki nesneler arasından aynı renkte olanı eşler.
4 Farklı tip ve farklı renkteki nesneler arasından aynı renkte olanı eşler.
5 Aynı tip ve renkteki farklı şekiller arasından aynı şekilde olanı eşler.
6 Farklı tip ve renkteki farklı şekiller arasından aynı şekilde olanı eşler.
7 Eş nesne resmini, eş nesne resmiyle eşler.
8 Aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşler.
9 Aynı sınıftan eş olmayan resimleri eşler.
10 Aynı sınıftan nesnelerle eş olmayan resimlerini eşler.

2. TAKLİT BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
1 Kaba motor becerileri taklit eder.
2 İnce motor becerileri taklit eder.
3 Yüz ifadesini taklit eder.
4 İki basamaklı motor becerileri taklit eder.
5 Üç basamaklı motor becerileri taklit eder.
6 Kurallı grup hareketlerini taklit eder.
7 Ünlü, ünsüz sesleri taklit eder.
8 Heceleri taklit eder.
9 Çevresel sesleri taklit eder.
10 Alçak ve yüksek sesleri taklit eder.
11 Sözcükleri taklit eder.
12 Nesneleri hareketleriyle ve sözcükleriyle taklit eder.
13 Cümleleri taklit eder.
14 Sözcüklerden tümce oluşturur.
15 Cümleleri etkinliklerde kullanır.

3. YÖNERGE TAKİP BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR
1 Tek eylem bildiren basit yönergeleri yerine getirir.
2 İki eylem bildiren yönergeleri yerine getirir.
3 Üç ve daha fazla eylem bildiren yönergeleri yerine getirir.
4 Koşullu yönergeleri yerine getirir.
5 İstenen nesneyi bulur.
6 İstenen nesneyi getirir.
7 Yönlendirildiğinde belirli bir alana gider.
8 Tek eylem bildiren grup yönergelerini yerine getirir.
9 İki ve daha fazla eylem bildiren grup yönergeleri yerine getirir.

4. GÖRSEL DESTEK KULLANIMI MODÜLÜ

1 Günlük rutinlerinin takibinde etkinlik çizelgesini kullanır.
2 Sosyal etkileşim için etkinlik çizelgesini kullanır.
3 Akran etkileşimi için etkinlik çizelgesini kullanır.
4 Beden eğitimi için etkinlik çizelgesini kullanır.
5 Özbakım becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır.
6 Oyun becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır.
7 Günlük yaşam becerileri için etkinlik çizelgesini kullanır.
8 Sanat becerileri için görsel etkinlik çizelgesini kullanır.
9 Önce ve sonra ilişkisine yönelik görsel planı kullanır.
10 Etkinlik çizelgesine göre bulunduğu ortamda kendisine ayrılmış olan bölümü kullanır.
11 Kendi renk kodunu taşıyan eşya ve araçları kullanır.

5. ALICI DİL BECERİLERİ MODÜLÜ
KAZANIMLAR 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D AÇIKLAMALAR
1 Konuşan kişiye dikkatini yöneltir.
2 Konuşan kişiyi jest ve mimikleriyle dinlediğini belli eder.
3 Nesneleri ayırt eder.
4 Eylemleri ayırt eder.
5 Eylemleri dramatize eder.
6 Nesneleri kategorilerine göre ayırt eder.
7 Nesneleri özelliklerine göre ayırt eder.
8 Nesneleri işlevlerine göre ayırt eder.
9 Kişileri ayırt eder.
10 Olayları oluş sırasına göre sıralar.
11 Olmayanı gösterir.
12 Sesleri ayırt eder.
6. İFADE EDİCİ DİL BECERİLERİ MODÜLÜ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir