Bakanlıktan Öğrenci ve Çıraklar İçin İş Güvenliği Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili somut adımlar atmaya başladı.  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda, özellikle Mesleki Teknik Anadolu Liselerini ilgilendiren önemli açıklamalar yer aldı. Öğrenci/Çırak İSG İşlemleri başlıklı yazıda dikkat çeken bölüm ise öğrencilerin İSG mevzuatlarının içerisine dahil edilmesi. Okul yönetimleri, öğrencilere verilecek eğitimler için gerekirse il veya ilçe isg birimlerinden destek isteyecekler.

Okul dışında, işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışması yapan öğrenciler için:
1. İşletmede mesleki eğitim, pratik eğitim ve staj çalışmalarına başlamadan önce 11’nci sınıfın
ikinci yarısında, ders içerisinde mesleğin gerektirdiği riskleri dikkate alarak en az 8 saat olmak üzere,
çıraklar ve öğrencilere okul atölye ortamında, işletmelerde karşılaşılabilecekleri muhtemel İSG
konuları hakkında alan/bölüm ya da atölye/laboratuar şefi veya iş güvenliği uzmanı öğretmenler
tarafından bilgilendirme eğitimlerinin yapılması, eğitimlerin Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esasları doğrultusunda yapılması, “Öğrenci/Çırak İSG Eğitimi” nin belgelendirilmesi (Ek-1) ve “İş Güvenliği Talimatı ve Tutanağı” (Ek-2)’nin hazırlanması, tutanağa atölye ve laboratuar öğretmenlerinin, çırak/öğrencinin, öğrenci velisinin ve okul müdürünün imzasının alınması, bu belgelerin mesleki eğitim/staj dosyasına
(Ek-1) ve (Ek-2) eklenmesi,

2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un 3’üncü maddesinde “İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi
olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya
hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler
ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim
yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon” olarak tanımlanmış olup,
İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmalarının yapıldığı yerler işyeri olarak değerlendirilmektedir.
İşletmelerde çırak ve öğrencilere sunulacak İSG hizmetlerinin ilgili işletme tarafından sağlanması
gerekmektedir. Bu itibarla, özellikle işletmedeki tehlikeli ve riskli ortam ile ekipmanlar hakkında
öğrencilerimize işe girişte; Çalışanların İş Sağlığı ve Güv. Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği esasları çerçevesinde işyeri tehlike sınıflarına dikkat ederek, ilgili işletmenin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri tarafından eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hususların koordinatör öğretmenlerce değerlendirilmesi, tutanak ve formlarda bu hususlara yer verilmesi, uygunsuzluklar hakkında okul müdürlüklerince tedbir alınması,

3. İşletmelerde mesleki eğitim, pratik eğitim ve staj çalışması yapacak olan çırak ve öğrencilerin işyerinde sağlık ve güvenlik açısından çalışma ortamından veya dışarıdan gelebilecek muhtemel tehlike ve risklerden korunmaları için gerekli tedbirlerin ilgili işletme tarafından aksatılmadan alınması gerektiği 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat hükümlerinde belirtilmektedir.

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir