BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMAK NEDEN GEREKLİ?

TÜKETİCİ KİMDİR?

Tüketici tanımının farklı ülkelerde ve hatta aynı ülkede farklı yerlerde farklı yapıldığı görülmüştür.
En basit tanımı ‘’Tüketimi gerçekleştiren kişi. ‘’, çok geniş başka bir tanıma göre ise ‘’Ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayabilmek için mevcut mal ve hizmetleri kullanan ve yararlanan ya da kendi ürettiği malı kullanıp hiçbir mübadeleye sokmayan her kişi, aile, kurum tüketicidir.’’ şeklinde tanımlanmıştır.
TKHK m.3/bent e. göre ‘’Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.’’ Şeklinde tanımlanmıştır.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ticaretin toplumun her kesiminde ağırlığını hissettirmesi, ürün çeşitliliği, internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması beraberinde tüketicilerin sorunlarla karşılaşmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu problemlerle baş etmek ve başkalarının da aynı problemlerle karşılaşmaması için bilinçli tüketici olmak gerekmektedir. Bilinçli tüketici sertifikasız, denetimsiz üretilen, insan sağlığına ve çevreye zarar veren ürünleri tercih etmeyerek bu ürünlerin üretimine de dur demiş olur. Doğal kaynaklarımızın ve teknolojinin bilinçsizce kullanımı geleceğimizi tehdit eden önemli unsurlardan biridir. Geleceğe sahip çıkmak isteyen herkes bilinçli tüketici olmak zorundadır.

TÜKETİCİ HAKLARINA İHTİYAÇ NE ZAMAN BAŞLADI?

Tüketici haklarının tarihte ilk olarak Osmanlı döneminde 1502 yılında Bursa Talimnamesi ile başladığı bilinse de ABD’de başladığı kabul edilmiştir. Birleşmiş milletler kararı ile ile 1985 yılında koruma altına alınmıştır. Ülkemizde ise 1900 yılında bu konuda ciddi çalışmalar yapılmış ve nihayet tüketiciler kanunlarla korunmaya başlamıştır.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KİMDİR?

Bilinçli tüketici ‘Tüketici Haklarını’ bilir. Öncelikle doğal kaynakları kullanırken israftan kaçınır. Alışveriş öncesinde ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre belirler. Ürün listesini hazırlar ve bu konuda piyasa araştırması yapar. Gıda,giyim ve temizlik ürünlerinde sağlığa zararlı ürünleri tercih etmez. Eşdeğer ürünlerde Türkiye’de üretilenleri tercih eder. Kalite ve fiyat değerlendirmesi yaptıktan sonra aynı kalitede üründen daha ucuz olanını tercih eder. Televizyon, buzdolabı gibi dayanıklı tüketim mallarını alırken malı teslim almadan satış sözleşmesini imzalamaz, garanti belgesini imzalatmadan para ödemesi yapmaz. Satın aldığı ürünlerde CE, TSE veya TSEK damgalarını arar. Satış sözleşmesini imzalamadan önce mutlaka okur. Broşür ve reklamların bilgilendirmesi ile yetinmez. Ürünle ilgili eş, dost önerisine kulak verir, internetten ürün yorumlarını takip eder. Fatura ve fiş talep eder. Fiyatların yükseldiği sezon başı, bayram öncesi, anneler ve babalar günü gibi zamanlarda alışverişten kaçınır. İnternet üzerinden alışveriş yapacaksa en güvenilir internet sitelerini tercih eder. Bilinçli tüketici aynı zamanda çevreye karşı duyarlıdır. Tercih ettiği ürünün ve ambalajının geri dönüştürülebilir olanını veya doğada kaybolanı tercih eder.

YASAL HAKLARINIZ

Yalnızca kapıdan, posta ve katalog yoluyla yapılan satışlarda;
1) Hiçbir gerekçe göstermeden bir malı teslim aldığınız tarihten itibaren ( 7 ) gün içinde kabul etmek veya reddetmek hakkına sahipsiniz.
2) Malı almaktan caydığınızı yani “Cayma Bildirimini” satıcıya 7 gün içinde iadeli taahhütlü mektupla, noter aracılığıyla gönderilen ihbarname ile veya bizzat elden teslim ederek ulaştırabilirsiniz.
3) Satın aldığınız malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde, malın teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde satıcı firmaya başvurarak malın değiştirilmesi, ödediğiniz bedelin iade edilmesi, ücretsiz olarak onarılması veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesi haklarından birini talep edebilirsiniz.
4) Satıcı tercih ve talep ettiğiniz seçeneği yerine getirmekle yükümlüdür.
5) Satın alınan malın ayıbı gizli nitelikte ise, hakkınızı aramak için kanuni süre 2 yıldır. (Gizli ayıbın ispat edilmesi gerekir.)

C. SORUNLARINIZ İÇİN BAŞVURU :

Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ALO 175 tüketici hattınız arayabilirsiniz.Satın alınan mal veya hizmetle ilgili olarak satıcılarla aranızda çıkabilecek sorunların çözümünde; Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Sorunlarına bakmakla görevli mahkemelere başvurabilirsiniz.
a. Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe ve delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte Hakem Heyetlerine yapılır. Hakem Heyetleri Kaymakamlık ve Valilik bünyesinde bulunmaktadır.
b. Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki Hakem Heyetlerine,
c. Diğer uyuşmazlıklarda ise mal ve hizmeti satın aldığınız satıcının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıklarına başvurulur.

Behiye TOPRAK

Kaynak:  Bilinçli Tüketici Olmanın Önemi

 

 

Share Button

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir