Hayvan Hakları Sözleşmesi

Hayvan Hakları SözleşmesiUNESCO tarafından 15 Ekim 1978 Paris’te ilan edilen Hayvan Hakları Sözleşmesi maddeleri şöyledir:

Madde 1: Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

Madde 2: 1.Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. 2. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. 3. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

Madde 3: 1. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. 2. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

Madde 4: 1.Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada, suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 2. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

Madde 5: Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

Madde 6: 1. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. 2. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

Madde 7: Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini arttırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

Madde 8: Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

Madde 9: Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

Madde 10: Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

Madde 11: Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

Madde 12: Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

Madde 13: 1. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. 2. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

Madde 14: Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

Yukarıda 14 Madde de belirtilen esaslar da gösteriyor ki Hayvan Hakları Sözleşmesi ile hayvanların yaşama hakları önündeki engellerin kaldırılması yasal zorunluluk hali de taşımaktadır. Hayvanları sevmek insan olarak görevimizdi. Bunun yanında Hayvan Hakları Sözleşmesi altına imza atan ülkeler vatandaşlarına yasal olarakta yükümlülükler sunmaktadır.

Hayvan Hakları ile ilgili suistimallerin takibi, hayvanlara eziyet edenlerin ise kararlılıkla hukuki mercilerce takibi ve cezalandırılması gerekmektedir.

Share Button

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir