HAYVANLARI KORUMA HAKKINDA YAZI

HAYVANLARI KORUMA HAKKINDA YAZI
Hayvanların Korunması için Neler Yapılmalı? Hayvanların her şeyden önce doğal hayataın bir parçası olduğu, onların da bir canlı olarak bu doğada yaşama haklarının olduğunu unutmamalıyız. Şehirlerde hayvanların barınması ve yaşaması çok zordur. Buna rağmen bizlerin de hayvanların yaşamaları,barınmaları ve sağlıklı olmaları konusunda yapabileceklerimiz vardır. Eğitimli kişiler olarak bunu dünyamıza, doğamıza kısacası çevremize bir katkı olarak görmeliyiz. Doğaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.
1- Zor durumda kalmış hayvanları koruyalım. Onların bakımına yardımcı olalım.
2- Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli verelim. Aşılarını zamanında yaptıralım.
3- Hayvanlara eziyet edilmesi insanlıkla bağdaşmaz. Öte yandan bu davranış yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenleri uyaralım.

4- Kuşların, karıncaların yuvalarını bozmayalım. Yumurtalarını almayalım. Avlanma mevsimi dışında kesinlikle av hayvanlarını avlamayalım.
5- Hayvanları korkutmayalım, ürkütmeyelim. Onlara şakadan da olsa eziyet etmeyelim.
6- Bakamayacağımız hayvanları eve almayalım. Biz almazsak belki bakabilecek biri alır.
7- Yiyecek artıklarımızı, özellikle ekmeği, çöplüğe atacağımıza yakınımızda bulunan hayvan besleyicilerine verelim.
8- Kuş avlamayalım. Avlamak isteyenlere engel olalım.
hayvanları koruyalım, hayvaları sevelim

What should be done for the Protection of Animals?

1 – Let us protect the animals remained in difficult situations. They’ll help you to care.
2 – We take care of animals for food, drink regularly give. Let’s make a timely immunization.
3 – to torment animals inconsistent with humanity. On the other hand, this behavior is a crime according to law. Let’s handle warning that this crime.
4 – Birds that nest of ants not at odds. Not receive eggs. Except for hunting season should definitely hunt prey animals.
5 – let’s not scare the animals, not scare. Although we will not torment them for fun.
6 – I could not take the animals home. We could look at maybe someone we do not receive it.
7 – now with food, especially bread, to dump at will give close to our animal feeder.
8- bird hunting. Let those who want to stop hunting.

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

22 Yorum

 1. Bence de hayvanları koruyup kollamamız gerekir onlara yardım etmek gerekir sonuçta onlarda bizim gibi bir canlı.
  ONLARDAN VAZGEÇMEYİN NOLURSA OLSUN HER ZAMAN YARDIM EDİN

 2. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metni, Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler tarafından 21-23 Eylül 1977 tarihinde Londra’da hayvan hakları konusunda yapılan üçüncü uluslararası toplantıda kabul edildi. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ise, Paris’te UNESCO Sarayında 15 Ekim 1978 tarihinde törenle ilan edildi.
  Tüm hayvanlar eşit doğar ve eşit yaşama hakkına sahiptirler.
  Tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır. Bir tür hayvan olan insan, diğer hayvanları yok edemez. Hayvanları kendi çıkarı için karşılıksız kullanamaz.
  Hiçbir hayvana kötü ve zalimce davranılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu ise bu, bir anda ve acı çektirilmeden yapılmalıdır.
  Vahşi hayvanlar kendi doğal çevrelerinde yaşama ve çoğalma hakkına sahiptir. Eğitim amacıyla bile olsa vahşi hayvanlar özgürlüklerinden mahrum bırakılamaz.
  Evcil hayvanlar, uyumlu bir biçimde ve özgürlük içinde yaşama hakkına sahiptir. İnsanların kendi çıkarları için evcil hayvanların yaşama koşullarında yapacakları her türlü değişiklik, haklara aykırıdır.
  Evcil hayvanlar, doğal yaşama sürelerine uygun uzunlukta yaşama hakkına sahiptir.
  Tüm çalışan hayvanlar (at, eşek…) iş süresinin sınırlandırılması, işin daha az yorucu olması, güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
  Hayvanlara fiziksel ya da psikolojik acı çektiren deney yapmak, hayvan haklarına aykırıdır.
  Beslenmek için bakılan hayvanlar barındırılmalı, taşınmalı ve ölümleri de korkutmadan ve acı çektirmeden olmalıdır.
  Hayvanlar, insanlar tarafından eğlence amaçlı kullanılamazlar. Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlarla gösteri yapılması, hayvan onuruna aykırıdır.
  Zorunlu olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi, yaşama karşı işlenmiş bir suçtur.
  Çok sayıda vahşi hayvanın öldürülmesine neden olan safariler ve av partileri, hayvanlara karşı yapılmış bir soykırımdır. Doğal çevrenin kirletilmesi, yıkılıp yok edilmesi de soykırıma eşdeğerde alçakça bir davranıştır.
  Hayvanların ölüsüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri, sinemalarda ve televizyonlarda yasaklanmalıdır.Ama hayvanlara yapılan saldırıları kınamak amacında olan filmlerde bu sınırlama yoktur.
  Hayvanları koruma kuruluşları, devlet katında temsil edilmelidir. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

  TÜRKİYE’DE HAYVAN HAKLARI
  Çevre Bakanlığı’nca hazırlanan ve TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan “Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı”, hayvanların korunması ve yaşama haklarının güvence altına alınması amacıyla hazırlandı. Kanun tasarısının amacı, başta evcil hayvanlar olmak üzere tüm hayvanların, insan ve doğa kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesini, gözetilmesini, bakımlarını, kötü muamelelerden uzak tutulmalarını, üremelerini, canlarının ve sağlıklarının korunmasını sağlamak.
  Bu amaca ulaşmak için hayvanların korunmasına ilişkin geliştirilen temel ilkeler şunlar:
  Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. Ancak kanuni istisnalar ve insan gıdası olarak yararlanılan hayvanlar bu hükmün dışında tutulmuştur.
  Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan türden olan evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamaları desteklenir.
  İnsanlar, hayvanların korunmaları, gözetilmeleri, bakımları ve kötü muamelelerden uzak tutulmaları için gerekli önlemleri alırlar.
  Hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin sadece insani ve vicdani sorumluluklarla hayvan besleyen ve koruyan gerçek ve tüzel kişilerin desteklenmesi esastır.
  Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

  Tasarıda yer alan düzenlemelerden bazıları şunlar:
  Hayvan sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, türüne ve üreme yöntemine uygun olarak ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek ve aşılarını yaptırmakla yükümlüdür.
  Hayvan sahiplenecek kişi, hayvanın sağlığı ve yaşam koşulları ile ilgili insan-hayvan etkileşimi ve çevre sağlığı açısından sorumludur.
  Hayvan sahipleri çevreye ve insanlara verecekleri zararları ve rahatsızlıkları tazmin etmekle yükümlüdür.
  Çevre Bakanlığı, hayvan bulundurma ve sahiplenme şartları ile rahatsızlıkları önleyici tedbirleri, çıkaracağı bir yönetmelikle belirleyecektir.
  Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça, bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ızdırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu vb. bağımlılık yapan yiyecekler veya içecekler verilmesi yasaktır.
  Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar, onları türüne ve özelliğine uygun ortamlarda ve şartlarda taşımak, taşıma esnasında bakmakla yükümlüdür.
  Hayvanların kendi mekanlarında yaşamalarının desteklenmesi esas olup, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların öldürülmesi yasaktır.
  Hayvanlarda acı veren müdahalelerin uyuşturmaksızın yapılması yasaktır.
  Sadece veteriner hekimler acil ve zorunlu müdahalelerde bulunabilirler.
  Hayvanların bilimsel olmayan tedavi ve deneylerde kullanılması yasaktır.
  Hayvanlara acı, ızdırap, korku veren tıbbi, ticari ve bilimsel deneylerin yerine alternatif yöntemlerin kullanılması esastır.
  Hayvanların ticareti esnasında sağlıklarının iyi, satıldıkları ve yaşadıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.
  Hayvanların doğal kapasitelerini veya gücünü aşacak ve yaralanmalarına ya da acı çekmelerine yol açacak yöntemlerle eğitmek, başka bir hayvan üzerinde şiddetini denemek, onların acı çekmesine, yaralanmasına, sakatlanmasına ve ölümüne neden olabilecek şekilde dövüştürmek yasaktır.
  Her ilde valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, ilgili bakanlık ve gönüllü kuruluşların da temsil edildiği “il hayvan koruma kurulu” oluşturulacaktır.
  Kanun’un yürürlüğünü müteakiben her türlü hayvan bulunduran tüzel kişiler, işletmeleri ile ilgili belgelere dayalı bilgileri altı ay içerisinde il hayvan koruma kuruluna bildireceklerdir.
  Denetim konusunda Çevre Bakanlığı ve mülki amirler yetkilidir.
  Hayvanları koruma amacıyla kontrollerde bulunarak bu kanuna aykırı hususları tespit, görevlilere haber vermek ve kötü muameleyi engellemek üzere hayvan koruma gönüllüleri görevlendirilecektir.
  Kanun’un amaç ve kapsamına uygun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak ve finansmanı sağlamak için Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı kurulacaktır.
  Eğitici yayınlar, trafik kazaları, hayvanat bahçeleri, yasak ve izinler, koruma alanları, koruma altına alma ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır.
  Kanun hükümlerine uyulmaması durumunda para cezalarını içeren ceza hükümleri devreye girecektir.

  1. Hayvanları sevmek, korumak gerekli. İnsanlara bile saygı göstermeyen kişileri de iyice eğitmak lazım tabi.

 3. Hayvan hakları ile ilgili bu yazıyı kısaca yazdım, özetini çıkardım ve bazı kelimelerini dğeiştirdim. Bakalım beğenilecek mi?

 4. Hayvanları koruma hakkında güzel bir yazı olmuş. Çok teşekkür ederim. Benim de bir muhabbet kuşum var adı cemre. Cemre de en sevdiğim arkadaşım.

 5. Hayvanları korumak aslında insanlığın da geleceği açısından önemlidir. Hayvanlar olmadan doğal denge hızla bozulacak ve insan yaşamı tehlikeye girecektir. Hayvanlar bizim sevimli dostlarımız…

 6. Dünya üzerinde bir çok hayvan türü yaşamını sürdürmektedir. Bu hayvanlardan bazılar evcil hayvanlardır, insanlarda beraber yaşarlar. Ancak evcil olmayanlar kontrol dışında, dağlarda veya bayırlarda başıboş dolaşan hayvanlardır.

  Bu hayvanlar insan ırkı bir çok yarar sağlar. Onlar sayesinde et, süt, yumurta, peynir, yağ, bal, sucuk gibi daha bir çok besin maddesi sağlarız. Bazılarının da güçlü yapısı bize yardımcı olur. Bazı türler ise derisi, tüyü veya gübresi ile hayatımızı kolaylaştırır.

  Evde yaşayan kediler fareleri ve böcekleri bulup yakalar, köpekler evin korumasını üstlenirler, bekçi görevindedirler. Tavuk yumurtası ve eti ile bize besin sağlar. Horoz sesi, tüyü ve eti ile bize faydalıdır. At, eşek, katır gibi güçlü hayvanlar eşyalarımızı taşır, arabalarımızı ilerletir. Bazılar bizi de taşır. Manda, inek, koyun gibi hayvanlarından sütünden ve etinden yararlanırız. Öküz gibi hayvanlarla da tarlalarımızı süreriz.

  Bilim insanları hayvanlar ile bir takım çalışmalar yaparlar. Bu çalışmaların sonucunda da insan ırkını yarar sağlayacak bazı sonuçlar elde edilir. Hayvanlar bu alanda da insanlara yardımcıdır.

  Görüldüğü gibi yaşamın bir çok alanında bize faydası dokunan hayvanları sevmeliyiz. Onlara zarar vermemeli aksine onları korumalıyız. Hasta veya yaralı bir halde gördüğümüzde veteriner gözetimine götürmeliyiz. Onlara iyi davranıp beslenmelerini sağlamalıyız.

  Her sene 4 Ekim tarihinde hayvanları koruma günü kutlanır. Bu önemli günde eğitim kurumlarında, basın ve yayın organlarında hayvan ırkının önemi ile ilgili konuşmalar düzenlenir. Onlara nasıl davranmamız gerektiği açıklanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir