Kasık Fıtığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Karın içi basıncını arttıran yük kaldırma, ağır ani hareketler, öksürük , kabızlıkta ıkınma vs. nedenlerle batın içi organlar sıkışarak batın duvarını zorlarlar; en zayıf noktalarında bulunan aralıklardan veya yırtıklardan  karın zarı ile birlikte dışarı doğru çıkarlar. Zamanla bu kanal içinde bir kese oluşur.  Bu kesenin içine barsaklar ve omentum denen barsak yağları girer.  Bu olayın bütününe fıtık deriz. Ağrı ve şişlik genel  yakınmalardır.

Fıtıklar batın duvarının herhangi bir yerinde olabilir ve olduğu yere göre adlandırılırlar. Göbek fıtığı, kasık fıtığı, epigastirik fıtık vs. Kasık fıtıkları, her iki tarafta batın  duvarının en zayıf yeri olan kasık kanalından (erkekte  üreme yollarını taşıyan kordun, kadında rahimi asan bağlarının  geçtiği yer)  olur. Kord  ile birlikte çıkmışsa indirekt, korddan bağımsız çıkmışsa drekt, bacak damarlarının geçtiği yerden çıkmışsa femoral fıtık olarak adlandırılırlar.
Kasık Fıtığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Fıtıklar toplumun %2 ile %4′ünde görülmektedir. İnsanlarda ki fıtıkların %75′i direkt(%25)-indirekt(%50) inguinal herni ve %10′u femoral herni şeklindedir. Diğer fıtıklar; göbek fıtığı, epigastrik fıtık, ameliyat sonrası görülen fıtıktır. Kasık fıtıklarının %86’sı erkeklerde, femoral fıtıkların %84′ü kadınlarda görülür ancak kadınlarda en sık görülen inguinal herni, indirek hernidir. Erkeklerde ki hernilerin %2’si femoral hernidir.  Femoral herni kadınlarda 3 kat daha fazla görülür. Tüm inguinal hernilerin %12’si  iki taraflıdır..

Direkt kasık fıtığı kadınlarda daha azdır. Bebeklerin ve çocukların kasık fıtıkları tamamına yakını indirekt tiptedir. Çocukluk çağında direkt fıtıklar oldukça nadirdir.

İndirekt kasık fıtığının görülme sıklığı 50 yaş üzerinde  artar. İndirekt herniler ve femoral herniler sağda, sola göre iki kat fazla görülür. İndrekt herni bebeklerde inmemiş testisle birlikte olabilir. Tedavisi bu yönüyle de önemlidir.

Redükte fıtıkta(batına gönderilebilen) genelllikle şikayetler tolore edilebilir.  Boğulmuş fıtık (batın içi organların içeri geri gönderilemesi) fıtık ciddi komplikasyondur ve en çok indirekt inguinal hernilerdir ancak  Femoral hernide  boğulma riski daha yüksektir.

Kasık Fıtığının Tedavisi

Bassini onarımı; eski tekniklerden biridir ancak günümüzde modifiye edilerek  sıklıkla kullanılmaktadır. Orijinal Bassini’ de nüks oranı yüksektir.

Schoudice onarımı; klasik tekniklerin en gelişmiş olanıdır. uygun yapılırsa gerginlik ve ağrı daha azdır. Tekrarlama oranı % 2-5 arasındadır.

Anteriör mesh(yama) onarımı; batın ön yüzünde fascia (kasların dış yüzeyindeki  sert ince tabaka) içine  veya üstüne yama konarak yapılan ameliyattır.Tekrarı yok denecek kadar azdır. Tekrarların çoğu da yamanın vücut tarafından kabul edilmeyişi nedeni iledir.

Posteriör yaklaşımda ise meshsiz ve meshli onarım yapılmaktadır; burada bütün işlemler fascia arkasından yapılmaktadır yani diğer klasik ameliyatların tersi olarak kabul edilir. Bu prosedürde ameliyat sahasına hakim olmak zordur.İyi yapılırsa nüks oranı düşüktür.

Mesh plug onarımı; karın  duvarındaki açıklığa  bir tıkaç yama tespit edilmesi ve kanal ön yüzüne de yamanın yayılarak bırakılması esasına dayanır.

Dual mesh onarımı; Karın duvarındaki açıklığın hem iç tarafına hem de dış yüzüne yayılan özel bir tür yama ile yapılan ameliyat türüdür. Tekrarlama oranı %1-2 arası bildirilmektedir.

Laparoskopik (kapalı) fıtık ameliyatları: Genel anestezi şarttır, ek maliyet getirir, ameliyat süresi uzayabilir. avantajı erken taburcu ama bu tartışılır olmaktan öteye gidemedi.

Fıtık ameliyatlarının komplikasyonları  sık değildir ancak, kanama, kasık bölgesinde uyuşukluk,yara yerinde enfeksiyon, yamanın reddi olabilir. Ameliyat yerindeki uyuşukluk geçici
( 2 yıl sürebilir) veya kalıcı olabilir.

Op.Muharrem Yılmaz
Genel Cerrahi Uzmanı

Aktif Link Verilmeden yayınlanamaz
Destek Eğitimi

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir