Okullar İçin İSG Dokümanları

Okullarda İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları oldukça önemli. Her ne kadar uzman ve iş yeri hekim görevlendirme zorunluluğu 2017 Temmuzuna kadar ertelenmiş olsa da yükümlülüklerin büyük bir kısmı yerine getirilmeyi bekliyor. Çalışan temsilcisi seçiminin yapılması, İSG Kurullarının oluşturulması ve Risklerin belirlenmesi yanında Acil Durum Eylem Planları ve tatbikatların da yönetmelikte belirtildiği şekilde ve sıklıkta yapılması gerekiyor. Okul ve kurumlarımızda yapılması gereken işlemler için öncelikle bir kontrol listesi gerekli. Bu kontrol listesi okulların çalışan sayısına ve diğer özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
1. Çalışan temsilcisi seçimi
2. Toplam çalışan sayısına göre İSG kurul / ekip üyelerinin atanması.
3. İsg kurul ilk toplantısını yapılması.
4. İlk kurulda risk değerlendirme ekibi üyelerinin belirlenmesi.
5. Acil durum ekiplerinin belirlenmesi.
6. Kurul iç yönerge hazırlanması,
7. İsg yıllık çalışma planı hazırlanması,
8. İsg pano hazırlanması,
9. Ramak kala olay formu hazırlanması, çalışan temsilcisine verilmesi.
10. İSG kurulları çalışanlara duyurulması.
11. Tüm kurul üyelerine görev ve talimatlarının dağıtılması.
12. İSG kurul üyelerine, ilgili müdür yardımcısı tarafından eğitim verilmesi.
13. Çalışan temsilcisi için ilgili müdür yardımcısı tarafından eğitim verilmesi.
14. Risk Değerlendirme ekip üyelerine eğitim verilmesi.
15. Acil durum ekiplerine eğitim verilmesi.
16. Verilen tüm eğitimler belgelendi, tutanak altına alınması,.
17. Risk Değerlendirme ekip üyeleri okulun tehlike arz eden alanlarını belirlenmesi ve tüm alanların kontrol edilmesi.
18. Risk değerlendirme ekipleri, alanlara göre tehlikeleri ve riskleri belirleyip çizelgeye eklemelidir.
19. Risk Değerlendirme formu doldurularak ekip üyelerince imzalanmalıdır.
20. Belirlenen risklerden önemli olanları için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Okullar İçin İSG Dokümanları

Örnek Acil Durum Eylem Planları

Okullar için hazırlanmış İsg Talimatları

Özellikle Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrenciler İçin İSG Talimat Ve Tutanağı

Yine aynı şekilde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için Öğrenci Çırak İSG Eğitim Katılım Belgesi

Okullardaki çalışanlara, velilere yönelik olarak hazırlanmış İSG Çalışanların El Kitabı

İSG Eğitim Belgesi Arka Yüz

İSG Kurul Üye Eğitim Belgesi Ön Yüz

Örnek İSG Kurul Çalışma Planı

Okul veya kurumlar için düzenlenebilir İSG Kurul İç Yönergesi

İş sağlığı ve güvenliği Kurulları vb. için örnek Toplantı Tutanakları

Hazır Toplantı Gündemi

İSG Kurul Toplantı Gündemi

Kurul Üyelerine Tebligat

İSG Kurulu Kurulması

İSG İşveren Vekili Görevlendirme

Kamuda İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi

Okul Ve Kurumların Yapacağı İsg Çalışma Rehberi

Ofislerde Risk Değerlendirme Rehberi

Okul ve kurumlar için Risk Değerlendirme Rehberi

Okullarda Risk Analiz Yönetimi için güzel bir örnek.

Çeşitli İSG Afişleri

2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları

Kaza Bildirim Klavuzu: Kaza durumunda neler yapılmalı, hangi formlar doldurulmalı ve bildirimler hakkında önemli bir kaynak.

İşletme Mesleki Eğitim Sözleşmesi Nde 6331 Sayılı Kanuna Göre Yapılması Dereken Değişiklikler

 

Share Button

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir