Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir, Kısaca…

Özgül öğrenme güçlüğü zeka geriliği midir? Mental düzeyle ilgisi nedir?

Okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan sonra en sık görülen problem Özgül Öğrenme Güçlüğüdür. Einstein hastalığı olarak bilinen, Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG),  sanıldığı gibi bir zekâ geriliği değildir. Bu konuda ailelerin tedirgin olmamaları öncelikle önemlidir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Nedir?

Naormal ya da üstü bir zekaya sahip olmasına rağmen çocuğun okuma, yazma veya matematiksel becerilerinde yaşına ve zekâsına göre yaşıtlarından düşük başarı göstermesidir. Bunun nedenleri arasında da, doğum öncesi yetersiz beslenme, ilaç kullanımı, doğum sırasındaki zorluklar ve doğumdan sonra oksijensiz kalma gibi nedenler olabilir. 
Özgül öğrenme güçlüğünün, Disleksi (okuma güçlüğü), Disgrafi (yazma güçlüğü), Diskalkuli (matematiksel işlemleri öğrenme güçlüğü) gibi türleri bulunmaktadır. Nobel ödüllü ünlü bilim adamı Albert Einstein, Thomas Edison, Mozart, Leonardo da Vinci, Tom Cruise, Walt Disney, Winston Churchill, Henry Ford, Thomas Edison, Beethoven, George Bernard Shaw gibi başarılı kişilerin de, Disleksili ünlüler arasında yer aldığı bilinmektedir.  Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere özgül öğrenme güçlüğünün zekâ geriliği ile hiçbir ilgisi yoktur.

Uzmanlara göre Özgül Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuklar, gerekli psiko-eğitsel desteği almadıkları takdirde özgüven eksikliği, okula karşı isteksizlik, okuldan kopma gibi duygusal sorunlarla karşılaşacaklardır.  Son yıllarda oransal bir artış gösteren ÖGG tanısı konmuş çocuklar için özel bir çaba gösterilmesi şarttır. Bu konuda çocuğun ailesine ve öğretmenine çok büyük görevler düşmektedir.

Destek egitimi.com olarak; ÖGG başta olmak üzere bir çok okuma, anlama ve yazma güçlüğünün giderilmesinde öğretmenlerin teknik olarak donatılması özellikle 1.sınıf öğretmenlerinin hizmetiçi  eğitim çalışmalarına tabi tutulması ve bu çalışmalarda eğitim görevlisi olarak üniversitelerden destek alınması önermekteyiz.

Share Button

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir