PREP Eğitimi Nedir

PASS Müdahale Programı – PREPP, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların bireysel olarak ve sınıf ortamında desteklenmesini amaçlayan bir yaklaşımdır diyebiliriz. Öğrencilerin öğrenme ve öğrenme sorunlarına çözüm sunmak için; bilişsel performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilen farklılıkların tanımlanması çok önemlidir. Bireysel farklılıkların dikkate alınması esasen tüm eğitimsel çalışmalar için gereklidir.

Kişilerin öğrenme sürecini etkileyen unsurların önemli kısmını farklılıklar oluşturmaktadır ve bu farklılıkların doğru olarak tanımlanması gereklidir. Özel eğitim uygulamalarında ve çeşitli düzeydeki özel eğitim çalışmalarının programlanmasında bahsedilen farklılıklar yol gösterici hatta belirleyici olmalıdır. Özel eğitim gerektiren belki de özel çocuklar diye nitelendirilmesi daha doğru olan çocuklarla (üstün yetenek, zihinsel engel, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklar) yapılan çalışmaların PASS Müdahale Programı – PREPP yaklaşımı ile olumlu sonuçlar verdiği izlenmiştir.

Son yıllarda artış gözlenen dikkat eksikliliği ve hiperaktivite bozukluğu problemleri için çeşitli eğitim yaklaşımları yanında tıbbi ilaç takviyeleri de kullanılmaktadır ancak her bireyin sınırlılıkları ve farklı ilgileri, yetenekleri nedeniyle istenilen sonuçlar çoğunlukla alınamamaktadır.
Öğrenmede yeni bilişsel yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayanılarak geliştirilmiş olan bilişsel değerlendirme sisteminin tanıtımı hedeflenilmekte ve Nöropsikolojik temelli bir teori sunulmaktadır. Ayrıca öğrenmede etkin rolü olan bilişsel işlemler tanıtılmaktadır. Bu bilişsel işlemler:

Planlama, sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi özellikle “Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği”nin tanımlanmasında “Planlama”ya dayalı bilişsel işlemlerin özellikleri. PASS Müdahale Programı – PREPP ile öğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlem: Dikkat ve bileşenleri, dikkat eksikliğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlem: Eşzamanlı bilişsel işlemler, bu bilişsel işlemin bileşenlerinin tanımlanması (uzamsal ilişkiler, anlama ve muhakeme).
Belleğin etkin olarak kullanım alanı ile ilgili bilişsel işlem: Ardıl bilişsel işlemler olarak sıralanmaktadırlar.

Yazının Tamamı
Share Button

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir